Become a Member

Become a Member

Ke kopa hore ke ngolisoe ke be setho sa Lekhotla La Puso ea Sechaba Ka Sechaba. Ke ts'episa ka 'nete hore ke tla tsamaea le ho sebetsa ka litsela tse latelang : Motheo, sepheo, morero, tsamaiso, t'sebetso le taolo tsa Lekhotla. Hape ke ts'episa ho lefa seabo sa ka ho ba setho ka mehla qalehong ea selemo. 'Me hape ke utloisisa hore ho se latele motheo, sepheo, morero, tsamaiso le ts'ebetso, leha e le eona taolo ea Lekhotla ho ka 'na ha ntlhakola bothong ba Lekhotla lena.

Contact Details


__________________________